06 December 2005

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Громадські організації Донецької області, що працюють в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, почали цікавитись такою формою інформаційної роботи, як центри європейської інформації (ЦЄІ), достатньо давно.
Зокрема, на міжнародному науково-методичному семінарі "Викладання європейських студій", організованому в Донецьку в травні 2005 року Донецькою обласною молодіжною організацією "Євроклуб" за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" (МФВ), прозвучали ідеї створення подібних центрів. Саме МФВ, як найпотужніший донор на цілі розвитку громадянського суспільства в Україні, і довів цю ідею до практичної реалізації. За результатами оголошеного фондом загальнонаціонального конкурсу серед громадських організацій та обласних бібліотек, було визначено 12 областей, в тому числі Донецька, в яких до кінця року повинні відкритися регіональні центри європейської інформації.
В Донецьку партнерами в реалізації проекту по створенню ЦЄІ за підтримки МФВ виступили обласна універсальна наукова бібліотека ім.Н.К.Крупської, а також Донецьке регіональне відділення Української бібліотечної асоціації. Ці організації і представляли область на семінарах-тренінгах щодо діяльності центрів європейської інформації, які організував МФВ. Нещодавно ці організації та бібліотеки створили Всеукраїнський консорціум центрів європейської інформації, завдання координації якого було покладено на МВФ. В проголошеному консорціумом Меморандумі зазначена можливість участі інших громадських організацій в цьому консорціумі, якою скористувалась ДОМО "Євроклуб", яка, окрім підтримки ЦЄІ на базі ОУНБ ім. Крупської, сприяє в створенню ЦЄІ в Донецькому національному університеті, на базі бібліотеки Об'єднання громадян "Центр політологічних досліджень".
Центр політологічних досліджень (ЦПД) є однією з найстаріших громадських організацій регіону, а його бібліотека, що розміщена на історичному факультеті національного університету, складається в основному з наукових книжок та журналів з різних суспільно-гуманітарних дисциплін англійською мовою. Завдяки співпраці ЦПД з Євроклубом, фонди бібліотеки постійно оновлюються літературою українською, англійською, польською, німецькою та французькою мовами, та відбувається певна переорієнтація бібліотеки в бік тематики, пов’язаної з європейською та євроатлантичною інтеграцією, а також місцевим самоврядуванням. Представники ЦПД та Євроклубу взяли участь в численних семінарах-тренінгах та закордонних навчальних візитах, метою яких була передача досвіду зі створення та діяльності ЦЄІ в інших країнах, зокрема, в Польщі.
Неабиякий інтерес до ЦЄІ виявили представники органів влади та органів місцевого самоврядування, зокрема міський голова м. Донецька А.О. Лук'янченко, який взяв участь у Відкритому форумі молоді м. Донецька, що пройшов з 4 по 6 листопада в м. Святогірську. В рамках форуму працювали численні круглі столи, на одному з яких, присвяченому залученню молоді до процесів європейської інтеграції, громадські організації закликали владу підтримати ініціативи по створенню подібних центрів. Ініціатива була схвально сприйнята міським головою, який дав розпорядження вивчити питання та надати сприяння громадським організаціям у втіленні їх задумів в цій сфері.
Важливим етапом на шляху розвитку ЦЄІ в Донецькому регіоні є об’єднання зусиль різних громадських організацій, бізнесу, засобів масової інформації та влади, в першу чергу, задля обміну та поширення інформації про заходи, що виконуються, або тільки плануються, в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. В цьому, зокрема, полягає завдання Громадської коаліції в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції "Донбас Європейський", яку було створено в Донецьку в листопаді 2005 року. Зустріч, на якій було досягнуто згоди щодо створення в області Громадської коаліції, проходила в рамках діяльності Комітету з питань освіти та євроінтеграції Громадської колегії при Донецькій обласній державній адміністрації.
В заході прийняли участь найбільш активні громадські організації, що працюють в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції в Донецькій області, зокрема Донецька обласна молодіжна організація "Євроклуб", Громадська організація "Центр політологічних досліджень", Донецька обласна організація Всеукраїнської громадської організації "Комітет Виборців України", Донецька міська організація "Альянс", Союз німецької молоді "Юнге Вельт", Ліга Ділових Жінок (м. Єнакієво), Донецька обласна організація "Товариство Поляків Донбасу", Громадська організація "Інститут соціологічних досліджень та політичного аналізу", а також нещодавно відкритий при Донецькому національному університеті Центр міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції. Також активними учасниками засідання були представники Донецької обласної державної адміністрації, Представництва Міністерства Закордонних Справ України в м. Донецьку, а також засобів масової інформації. Інші організації та установи висловили бажання приєднатися до процесу розбудови Громадської коаліції на наступному засіданні Комітету, коли планується безпосереднє підписання кінцевого варіанту Угоди про створення коаліції, яка буде відкритою для підписання іншими учасниками суспільних процесів в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.
Учасники відкритого засідання Комітету отримали документи за результатами громадського моніторингу виконання в 1-му півріччі 2005 року заходів в сфері європейської інтеграції в Донецькій області, зокрема, обласного плану заходів на виконання Плану дій Україна-ЄС. В ході обговорення, учасники також висловились щодо виконання в області трьох Державних програм в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, які разом з Планом дій виконуються, за висновками моніторингу, за недостатнього залучення широкої громадськості, що суперечить задекларованим, зокрема в "Дорожній карті" Україна-Європейський Союз, принципам.
Після того, як учасники засідання презентували власні поточні та майбутні проекти в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, було обговорено необхідність об'єднання зусиль в рамках Громадської коаліції. Одноголосно за основу був прийнятий Проект Угоди про створення Громадської коаліції, який буде доопрацьовано та підписано на наступному засідання Комітету. Учасники погодились, що Коаліція відкрита для участі всіх зацікавлених громадських організацій, навчальних закладів та наукових установ, окремих експертів з питань євроінтеграції, засобів масової інформації, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також бізнесових структур.
Організації, що мають багатий досвід розбудови громадських коаліцій, зокрема обласна організація "Комітету виборців України", поділились своїм баченням, що основою успішної діяльності Коаліції буде спільність інтересів, а також наявність спільної мети. Такою спільною метою може бути бажання учасників виробити цілісне бачення проблем розвитку регіону на шляху до включення у загальноєвропейські та світові процеси, а також шляхів вирішення цих проблем на умовах взаємної довіри та співпраці між різними секторами суспільства.
Окрім цього, учасники вирішили сформувати робочу групу для вироблення кінцевого варіанту Угоди про створення Громадської коаліції, яка буде відкрита для підписання іншими організаціями та установами, а також для вироблення інших установчих та програмних документів Громадської коаліції, зокрема, Положення про діяльність, а також Комплексної програми заходів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, що має бути реалізованою в Донецькій області за широкого залучення місцевих громадських організацій, навчальних закладів та засобів масової інформації. Представники місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування висловили свою підтримку такої ініціативи громадськості. Створення коаліції, зокрема, сприятиме діяльності ЦЄІ в Донбасі, завдяки об’єднанню матеріальних, експертних та організаційних ресурсів задля входження регіону в загальноєвропейський інформаційний простір, оскільки жодна громадська організація, бібліотека, чи орган влади самостійно не може вирішити це складне завдання.
Post a Comment
Google+